{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Initiatieven voor duurzame ontwikkeling : Elkaar helpen

De locatie van de verschillende buurtcomités, vzw’s, netwerken voor kennisuitwisseling en ruilsystemen, burgerinitiatieven en organisaties die begeleiding bieden op het vlak van duurzaamheid op het grondgebied van de Stad Brussel.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.