Pollumeter

De Pollumeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt de evolutie van de luchtkwaliteit. De globale index wordt berekend op basis van metingen in alle meetpunten voor zuurstof (O3), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en fijne stofdeeltjes (PM10): www.ibgebim.be/Pollumetre/dynamic_index.txt

Leefmilieu Brussel verzoekt om de data periodiek op te halen (om 35 na het uur) en niet door elke keer te zoeken op een webpagina met de Pollumeter.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.